Nhà
×

Kopi susu
Kopi susu

Cà phê đá
Cà phê đáADD
Compare
X
Kopi susu
X
Cà phê đá

Kopi susu vs Cà phê đá Calories

1 Năng lượng
1.1 Không đường
Rudesheimer Kaf..
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
0,00 kcal
Rank: N/A (Overall)
Cà phê Calories
ADD ⊕
1.2 Với đường
Đông lạnh Cà ph..
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
60,00 kcal
Rank: 31 (Overall)
Bộ lọc cà phê Ấn Độ Calories
ADD ⊕
1.3 Với sữa skimmed
Caffe Mocha Cal..
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
15,00 kcal
Rank: 5 (Overall)
Bộ lọc cà phê Ấn Độ Calories
1.4 Với skimmed Sữa và đường
Caffe Mocha Cal..
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
45,00 kcal
Rank: 5 (Overall)
Bộ lọc cà phê Ấn Độ Calories
1.5 Với Tổng Sữa
Caffe Mocha Cal..
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
28,00 kcal
Rank: 4 (Overall)
Bộ lọc cà phê Ấn Độ Calories
ADD ⊕
1.6 Với Tổng Sữa và đường
dấu ngân Calori..
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
60,00 kcal
Rank: 4 (Overall)
affogato Calories
1.7 Calories Với phụ gia
Trà Oolong Calo..
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
60,00 kcal
Rank: 11 (Overall)
affogato Calories
1.8 Chất béo
dấu ngân Calori..
2,00 gm
Rank: 15 (Overall)
0,00 gm
Rank: N/A (Overall)
Cà phê Calories
ADD ⊕
1.9 carbohydrates
Marocchino Calo..
16,00 gm
Rank: 37 (Overall)
2,00 gm
Rank: 15 (Overall)
Cà phê Calories
ADD ⊕
1.10 Chất đạm
Marocchino Calo..
0,20 gm
Rank: 35 (Overall)
0,20 gm
Rank: 35 (Overall)
Trà xanh Calories
ADD ⊕
Let Others Know
×