Nhà
×

Doppio
Doppio
ADD
Compare

Doppio Caffeine

Add ⊕
1 Caffeine
1.1 Nội dung caffeine
Đen Mắt Coffee ..
150,00 mg
Rank: 28 (Overall)
trà thảo mộc Caffeine
ADD ⊕
1.2 Phục vụ Kích thước tại Mỹ
1.2.1 Ngắn (8 floz)
Cà Phê Sữa Đá C..
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
trà thảo mộc Caffeine
1.2.2 Tall (12 floz)
Đen Mắt Coffee ..
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
trà thảo mộc Caffeine
ADD ⊕
1.2.3 Grande (16 floz)
dấu ngân Caffei..
150,00 mg
Rank: 7 (Overall)
trà thảo mộc Caffeine
ADD ⊕
1.2.4 Venti (20 floz)
dấu ngân Caffei..
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
trà thảo mộc Caffeine
ADD ⊕
1.3 Phục vụ Kích thước Anh
1.3.1 Ngắn (236 ml)
Cà Phê Sữa Đá C..
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
trà thảo mộc Caffeine
1.3.2 Tall (354 ml)
Đen Mắt Coffee ..
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
trà thảo mộc Caffeine
ADD ⊕
1.3.3 Grande (473 ml)
dấu ngân Caffei..
150,00 mg
Rank: 5 (Overall)
trà thảo mộc Caffeine
ADD ⊕
1.3.4 Venti (591 ml)
dấu ngân Caffei..
Không có sẵn
Rank: N/A (Overall)
trà thảo mộc Caffeine
ADD ⊕
1.4 caffeine Cấp
Vừa phải
1.4.1 Safe Cấp
cà phê sữa Caff..
400,00 mg
Rank: 1 (Overall)
Marocchino Caffeine
ADD ⊕
1.4.2 Có hại Cấp
cà phê sữa Caff..
500,00 mg
Rank: 1 (Overall)
Marocchino Caffeine
ADD ⊕
1.5 Ảnh hưởng của Caffeine
Tim đập nhanh, Mất ngủ, Cáu gắt, run cơ bắp, Căng thẳng, Bồn chồn, Đau dạ dày
Let Others Know
×