होम
×

गंपावडर चहा
गंपावडर चहा
ADD
Compare

गंपावडर चहा काय आहे ?

1 काय आहे
1.1 रंग
नारंगी
1.2 प्रकार
हर्बल
1.3 दूध सामग्री
आवश्यक नाही
1.4 चव
गवताळ, धुरकट
1.5 सर्विंग स्टाईल
गरम
1.6 ऍडिटिव्स
मिंट, साखर, चहा पाने, पाणी
1.7 सर्विंग संख्या
1
1.8 वेळ आवश्यक
1.8.1 तयार करण्यास लागणारा वेळ
लिकर कॉफी काय आ..
2 मिनिटे
Rank: 2 (Overall)
स्पेअरमिंट टी काय आहे ?
1.8.2 शिजायला लागणार वेळ
बर्फमिश्रीत कॉफ..
5 मिनिटे
Rank: 5 (Overall)
फारीसेईर काय आहे ?
Let Others Know
×