होम
×

पूयर चहा
पूयर चहा
ADD
Compare

पूयर चहा कॅफीन

1 कॅफीन
1.1 कैफीन प्रमाण
ब्लॅक आय कॉफी क..
65.00 मि. ग्राम
Rank: 15 (Overall)
गवती चहा कॅफीन
1.2 यूएसए मधील सर्विंग स्टाईल
1.2.1 लहान (8 floz)
चा पे सुआ डा कॅ..
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
गवती चहा कॅफीन
1.2.2 उंच (12 floz)
ब्लॅक आय कॉफी क..
65.00 मिग्रॅ
Rank: 5 (Overall)
गवती चहा कॅफीन
1.2.3 ग्रान्दे (16 floz)
ब्रीव कॅफीन
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
गवती चहा कॅफीन
1.2.4 Venti (20 floz)
ब्रीव कॅफीन
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
गवती चहा कॅफीन
1.3 यूके मधील सर्विंग स्टाईल
1.3.1 लहान (236 मिली)
चा पे सुआ डा कॅ..
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
गवती चहा कॅफीन
1.3.2 उंच (354 मिली)
ब्लॅक आय कॉफी क..
65.00 मिग्रॅ
Rank: 3 (Overall)
गवती चहा कॅफीन
1.3.3 ग्रान्दे (473 मिली)
ब्रीव कॅफीन
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
गवती चहा कॅफीन
1.3.4 Venti (591 मिली)
ब्रीव कॅफीन
उपलब्ध नाही
Rank: N/A (Overall)
गवती चहा कॅफीन
1.4 कॅफ्फेईने लेवल
कमी
1.4.1 सुरक्षित पातळी
कप्पूचीनो कॅफीन
300.00 मिग्रॅ
Rank: 3 (Overall)
मॅरोचीनो कॅफीन
1.4.2 हानिकारक पातळी
कप्पूचीनो कॅफीन
500.00 मिग्रॅ
Rank: 1 (Overall)
मॅरोचीनो कॅफीन
1.5 कैफीनचे परिणाम
गोंधळ, हैपोकलॅमिया, निद्रानाश, स्नायू थरथरणे, झोप न येणे
Let Others Know
×